Træk gulerødder op af jorden

Antal: 10 eller flere. Alle deltagere ligger på maven i en rundkreds i armkrog. To af deltagerne er bondemænd, som har til opgave at trække ”gulerødder” op af jorden. Bondemændene må kun trække, i de andre deltageres ben. Når…

Find din plads

Materialer: et bind pr deltager og sedler med nummer samme antal som deltagere. Alle deltagerne trækker et tal, ingen af de øvrige deltagere må se tallet. Derefter får alle deltagere bind for øjnene. Opgaven er nu at komme til at stå…

Den svævende bombe

Materialer: Et rum delt op i 4 felter og et par balloner Del deltagerne op i lige store hold, hvert hold forsvarer deres fjerdedel af rummet mod bomben. Ballonen slippes midt i rummet, det gælder nu om for holdene at puste til den, så…

Land by dreng pige dyr

Materialer: blyanter og papir I starter med at tage et stykke papir og skrive land, by, dreng, pige, dyr og point - eller hent den i en wordskabelon her Legen går nu ud på, at der er en der siger start og så er der en anden, der siger…

Ting der begynder med…

Materialer: Blyanter og papir En deltager nævner et tilfældigt bogstav. Alle deltagere har nu 4 minutter til at skrive flest mulige ord ned der begynder med det valgte bogstav. Det gælder om at være den deltager der har flest…

Flagermus og Natsværmer

Materialer: tørklæder Hele gruppen danner en cirkel med en diameter på ca. 5 meter. En at deltagerne skal være Flagermus, og han går ind i midten og får bind for øjnene. Derefter vælges to eller tre andre deltager til Natsværmer,…

De store støvler

Materialer: et par meget store støvler eller svømmefødder og et stopur. Før legen starter skal der laves en forhindringsbane. Lad deltagerne se godt på banen, så de kender den og kan huske den. Derefter slukkes lyset og alle…

Ballon dans i mørke

Materialer: balloner, snor og musik Nu skal alle være spøgelser og får derfor en kæde om anklen i form af en ballon. Nu gælder det om at springe de andres balloner, men pas på at din egen ballon ikke springer. Hvis din ballon…

Tampen brænder

Materialer: en lille ting En deltager bliver sendt udenfor lokalet. De andre bliver enige om et sted, hvor de gemmer en aftalt genstand. Så bliver der kaldt på deltageren udenfor. Det gælder nu om for ham/hende om at finde den…

Spark til dåse

En god gammel gemmeleg der er sjov for de fleste. Der udpeges en fanger blandt deltagerne. Der anbringes en dåse på et bestemt sted. Fangeren skal tælle til hundrede med lukkede øjne mens alle andre deltagere gemmer sig i området.…

Sild i tønde

Antal: 8 eller flere. ”Sild i tønde” er en omvendt gemmeleg: Der er én der skal gemme sig, og alle de andre deltagere stiller sig i en tæt rundkreds og må ikke se hvor den ene gemmer sig henne. De skal alle i fællesskab tælle f.eks.…

Makkerskjul

I "Makkerskjul" får hver deltager en makker. Makkerne kan befri hinanden, hvis én af dem bliver fundet. En deltager vælges til at være finder, og der vælges et "ståsted". De andre deles op i par to og to, og finderen tæller, mens…

Finde låg

Materialer: en masse glas/æsker med tilhørende låg På et afgrænset område placeres/gemmes en masse æsker/glas og låg. Det gælder nu om at finde låget der passer til glasset/æsken eller omvendt.

Blind skattemester

Materialer: avis, tørklæde og et hvis antal skatte (f.eks sten) En af deltagerne udvælges til at være "skattemester". Han/hun skal sætte sig på jorden og vogte over sin skat, fx 10 sten. Skattemesteren får bind for øjnene, og til…

Zombie tagfat

3 deltagere er zombier. De øvrige er stadig levende, men hvis en levende bliver rørt af 2 zombier samtidigt, dør vedkommende og bliver selv til en zombie, men hvis en af de levende når at omfavne en zombie inden han/hun bliver rørt af…

Ulven kommer

Materialer : 1 hulahopring og 1 tørklæde En deltager skal være ulv og tager tørklædet på. Ulven skal sidde i hulahopringen, mens de andre deltagere løber rundt tæt på ulven. Pludselig råber lederen "Ulven kommer" og ulven…

Tre mand høj

Antal: 15 eller flere – et ulige antal. Man laver en rundkreds to og to bag hinanden og med fronten mod midten. Man vælger to personer, en mus og en kat. Katten jager musen, og bliver musen fanget bytter rollerne så katten bliver mus.…

To mand frem for en enke

Antal deltagere: der skal være et ulig antal og ikke for mange, så vente tiden bliver for lang. Man stiller op to og to i en række bag hinanden. Forrest står én deltager ”enken”. Denne råber ”To mand frem for en enke … løb”.…

Ståtrold

Antal deltagere: 10 eller flere Almindelig fangeleg, hvor en skal fange de andre. Legen sættes i gang, ved at fangeren stiller sig med bøjet ryg og de andre slå fangeren let på ryggen i mens de siger " stå 1, stå 2................,…

Krokodillen

Antal: 10 eller flere. Materialer: Der skal bruges 11 besnøringsreb, andet tov eller kridt på asfalt. 4 tov lægges ved to sider som flodbred. De resterende lægges som øer. Det gælder om... En deltager bliver valgt til krokodille.…