Krammefanger

Antal deltagere: 10 eller flere Det er som almindelig fanger, hvor der er en der er. Man har helle, hvis man krammer en af de andre i mens man tæller til 10 - man må ikke gå tilbage og have helle med den samme lige efter man har krammet…

Katten efter musen

Antal : 6 eller flere deltagere. Der skal helst være et lige antal. Legen handler om, at katten skal fange musen. Deltagerne står parvis, bag hinanden, i en rundkreds. Et par træder ud og den ene vælges til mus, den anden til kat.…

Kædefanger

Afmærk et område hvor legen skal foregå. Vælg en fanger. Alle løber frit rundt på banen men når man bliver fanget tager man sin fanger i hånden og forsøger selv at fange. Sådan fortsætter legen indtil man har dannet en kæde…

Hvad er klokken Hr. Ulv

Materialer: kegler, kridt eller reb til markering af legeområde En vælges til løve og står med ryggen til resten af flokken, som står i en lang række med god afstand til ”løven”. Flokken råber: ”Hvad er klokken hr. Ulv?” Ulven…

Hospitalfanger

Materialer: tæppe eller madres Antal deltagere: 10 og flere Tæppe eller madras bruges som hospital. En deltager (eller flere) er virus (det vil sige : den der fanger). Når man er blevet syg (fanget) lægger man sig ned på ryggen. De…

Her kommer vi

Materialer: kegler eller lignende til at markere ”helle”. Deltagerne deles op i to hold, der placerer sig i hver sin ende af legeområdet. Det startende hold aftaler nu et dyr. Herefter bevæger de sig på en lang række ned mod det…

Halefanger

Materialer: et tørklæde/bånd pr. deltagere. Alle får en "hale" som de anbringer synligt og tilgængeligt som en hale. Nu er alle mod alle… Det gælder om at fange så mange haler mens musikken spiller (eller indenfor et givet…

Gæt og fang

Antal: 10 eller flere. Deltagerne deles i to hold, der stiller sig på hver deres række overfor hinanden, inden for et afgrænset område. Det ene hold bliver enige om et dyr, som de tænker på. Det andet hold skal nu gætte, hvilket…

Figur fanger

En er fanger, de resterende løber rundt. Når en person bliver fanget skal han/hun stille sig på en underlig/sjov måde, personen kan så blive befriet ved, at en af de øvrige deltagere stiller sig på akkurat samme måde lige bagved…

En klemme på robinson

Materialer: 2x bunker tøj klemmer i rigelige mængder. Deltagerne opdeles i to hold. På hver hold vælges en Robinson, resten af holdet er øboerne. Holdet udstyres med et antal klemmer. Der defineres et område hvor legen finder…

Befri prinsessen

Materialer: En stol og 6 tørklæder Prinsesse er fanget af den stygge drage og sidder bundet til en stol med 5 tørklæder. Dragen har bind for øjnene. Nu skal ridderne prøve på at befri prinsessen uden at blive fanget af dragen.…

Banke banke bøf

Antal: 10 eller flere. Deltagerne står i en kreds. En står udenfor kredsen - bankeren. Bankeren begynder at gå rundt om kredsen og klapper alle på ryggen, mens han/hun siger "banke". Ved en siges "bøf". Nu løber bankeren rundt…

Alle mine kyllinger

Alle mine kyllinger kom hjem Antal deltagere: 10 - 20 Der vælges en hønemor og en ræv. Resten er kyllinger. Hønemor og kyllinger står overfor hinanden med en afstand på 8-10 meter. Ræven er i midten. Hønen siger "Kom hjem…

Stikbold

Antal: 5 eller flere. Materialer: En bold – helst en skumbold. Bolden gives op og alle deltagere skal forsøge at få den først. Den der får bolden tager den i hånden og siger; "STOP." Alle skal nu standse, mens den der har bolden…

Spasserbold

Antal: 5 eller flere. Materialer: En bold – helst en skumbold. Bolden gives op og skal røre ”jorden/gulvet” 3 gange før der er én som må tage den. Det går ud på ikke at blive ramt. Hvis man bliver ramt på en arm /…

Rundbold

Antal: 10 eller flere. Materialer: 5 kegler til at markere banen og opgiverpladsen, et boldtræ, en tennisbold. Deltagerne deles i to hold. Banen er et kvadrat, hvor de 4 hjørner markeres med en pind el. lign. Det ene hold er ude…

Narrebold

Materialer: 1 bold Alle deltager, på nær en, stiller op på en række. Den ene som er boldholder står overfor rækken i en afstand af 4-5 meter og kaster på skift til deltagerne. Det gælder om at narre de andre således at…

Kyllingefodbold

Materialer: Papir, klips/lim elastik Hvidt plastikkrus med har hul i bunden, hæft/lim det sammen og sæt elastik i så det kan side fast rundt om hovedet. Alle spillere har nu et næb spændt fast på hovedet som de skal kigge ud af…

Kaos fodbold

Sted: fodboldbane, mark, gårdsplads etc. Materialer : 4 mål og 4 fodbolde Deltagere: 8 - 20 Deltagerne deles i fire hold. Hvert hold markeres på en eller anden måde. Der laves fire mål. Det gælder nu for holdene om at forsvare…

Høvdingebold

Materialer: En blød bold Der skal være to hold, Banen deles i to halvdele med et høvdingefelt i hver ende. På hvert hold vælges en høvding, som placeres i modsatte ende (høvdingefeltet). Bolden gives op på midten. Det hold,…