Harejagt

Materialer: 1 bold Fremgangsmåde: En deltager er jægeren som skal ramme de andre deltagere (harerne) med bolden. Harerne løber inden for et afgrænset område. Efterhånden som harerne bliver ramt udgår de. Det gælder om For…

Handicap dødbold

Materialer: 1 bold Deltagere: minimum 10 En af deltagerne begynder med at slå bolden i jorden og råbe navnet på en af de andre. Denne skal hurtigt få fat i bolden. Når han har bolden, råber han: "Stop". Det betyder, at alle de…

Fransk dødbold

Sted: boldbane eller lign. Materialer : 2 bolde Deltagere: 10 - 40 Deltagerne dels i 2 hold. Der spilles på volleybane hver et hold på hver side over midten. De 2 hold skal skyde efter hinanden bliver man ramt går man udenfor…

Forsvar dit tårn

Materialer: en bold, dåser eller spande til at bygge et tårn i 1 - 1,5 meters højde. Deltagere: 4 - 12 Et område med en diameter på ca. 4 - 5 meter afmærkes. I centrum bygges et tårn på ca. 1 - 1,5 meter . En af deltagerne vælges…

Finsk rundbold

Antal: 10 eller flere. Materialer: 5 kegler til at markere banen og opgiverpladsen, et boldtræ, en tennisbold. Deltagerne deles op i 2 hold. Det ene hold er inde og det andet er ude, som i almindeligt rundbold. Når en spiller har skudt…

Drible-pendul-stafet

Materialer: Bolde (1 pr. hold), kridt eller snor til markering af bane Deltagerne deles i hold med ca. 10 personer. Banen inddeles således, at der er et "hus" i hver ende. Holdene deler sig så de står lige mange i hver ende. Det…

Afrikansk bombebold

Rekvisitter: Bold Alle står i en rund kreds. Man kaster nu bolden fra person til person. Man må kaste bolden til hvem man vil i kredsen. Når en taber bolden, gælder det om hurtigst muligt at kaste sig ned på jorden i bombeskjul.…

Bold-kramme-tagfat

Materialer: 1-6 bolde afhængigt af deltagerantal. Den som har bolden er den. Det gælder om at komme af med bolden. Dette gøres ved at placere bolden på maven af en anden. Den det gøres på, er nu den nye fanger. Man kan få "helle"…

Bolden brænder

Materialer: 2 bolde Deltagere: 5 til 30 deltagere Der vælges en fanger. Et par bolde gives til et par af de øvrige deltagere. Når legen startes, gælder det om at slippe af med sin bold, for kun de, der har en bold, må fanges.…

Ballon volleyball

Materialer: Balloner, snor, to stole eller andet Møblerne i rummet ryddes til siden. Snoren spændes op mellem to stole el. lign. og ballonen pustes op. Deltagerne deles i to lige store hold, der stiller sig på hver sin side af nettet…

Ballonrundbold

Materialer: Balloner Regler som rundbold med følgende undtagelser: Man har en ballon og ikke en bold Man slår med hånden og ikke med et bat,Ballonen må ikke kastes tilbage - den skal pustes ind til opgiveren.

Ballonbold

Materialer: Lige så mange bolde (evt. balloner - eller vandballoner om sommeren) som hold. Der laves 2 eller flere hold med lige mange deltagere på hvert hold. Deltagerne stiller holdvis op på række bag hinanden med hænderne i…

Armkrogs blinde fodbold

Rekvisitter: Bold og bind/tørklæder Alle finder sammen 2 og 2, stiller sig ryg med ryg og holder fast i begge armkroge. Derefter deles de ud på 2 hold. Der spilles nu alm. fodbold, dog men den regel at den ene i armkrogen skal have…