Indlæg af admin

Fransk dødbold

Sted: boldbane eller lign. Materialer : 2 bolde Deltagere: 10 – 40 Deltagerne dels i 2 hold. Der spilles på volleybane hver et hold på hver side over midten. De 2 hold skal skyde efter hinanden bliver man ramt går man udenfor banen, men må nu løbe hele vejen udenom vollybanen og skyde efter modstanderne […]

Forsvar dit tårn

Materialer: en bold, dåser eller spande til at bygge et tårn i 1 – 1,5 meters højde. Deltagere: 4 – 12 Et område med en diameter på ca. 4 – 5 meter afmærkes. I centrum bygges et tårn på ca. 1 – 1,5 meter . En af deltagerne vælges til at forsvare tårnet, mens resten […]

Finsk rundbold

Antal: 10 eller flere. Materialer: 5 kegler til at markere banen og opgiverpladsen, et boldtræ, en tennisbold. Deltagerne deles op i 2 hold. Det ene hold er inde og det andet er ude, som i almindeligt rundbold. Når en spiller har skudt bolden ud på banen, løber han rundt om de fire baser. Når han […]

Drible-pendul-stafet

Materialer: Bolde (1 pr. hold), kridt eller snor til markering af bane Deltagerne deles i hold med ca. 10 personer. Banen inddeles således, at der er et “hus” i hver ende. Holdene deler sig så de står lige mange i hver ende. Det gælder nu om, at drible til den modsatte ende og aflevere bolden […]

Afrikansk bombebold

Rekvisitter: Bold Alle står i en rund kreds. Man kaster nu bolden fra person til person. Man må kaste bolden til hvem man vil i kredsen. Når en taber bolden, gælder det om hurtigst muligt at kaste sig ned på jorden i bombeskjul. Den der kaster sig ned sidst, går ud af legen

Bold-kramme-tagfat

Materialer: 1-6 bolde afhængigt af deltagerantal. Den som har bolden er den. Det gælder om at komme af med bolden. Dette gøres ved at placere bolden på maven af en anden. Den det gøres på, er nu den nye fanger. Man kan få “helle” ved at to deltagere giver hinanden et knus. Man må kun […]

Bolden brænder

Materialer: 2 bolde Deltagere: 5 til 30 deltagere Der vælges en fanger. Et par bolde gives til et par af de øvrige deltagere. Når legen startes, gælder det om at slippe af med sin bold, for kun de, der har en bold, må fanges. Man kan ikke nægte at modtage bolden. Bolden må ikke kastes. […]

Ballon volleyball

Materialer: Balloner, snor, to stole eller andet Møblerne i rummet ryddes til siden. Snoren spændes op mellem to stole el. lign. og ballonen pustes op. Deltagerne deles i to lige store hold, der stiller sig på hver sin side af nettet (snoren). Spillet går ud på at holde ballonen i luften, undgå at den springer […]

Ballonrundbold

Materialer: Balloner Regler som rundbold med følgende undtagelser: Man har en ballon og ikke en bold Man slår med hånden og ikke med et bat, Ballonen må ikke kastes tilbage – den skal pustes ind til opgiveren.

Ballonbold

Materialer: Lige så mange bolde (evt. balloner – eller vandballoner om sommeren) som hold. Der laves 2 eller flere hold med lige mange deltagere på hvert hold. Deltagerne stiller holdvis op på række bag hinanden med hænderne i vejret. Det gælder nu om med små kast at kaste bolden ned gennem rækken. Den forreste starter […]