Indlæg af admin

Halefanger

Materialer: et tørklæde/bånd pr. deltagere. Alle får en “hale” som de anbringer synligt og tilgængeligt som en hale. Nu er alle mod alle… Det gælder om at fange så mange haler mens musikken spiller (eller indenfor et givet tidsrum) Man må ikke holde fast på halerne så de ikke kan tages. Når tiden er gået […]

Gæt og fang

Antal: 10 eller flere. Deltagerne deles i to hold, der stiller sig på hver deres række overfor hinanden, inden for et afgrænset område. Det ene hold bliver enige om et dyr, som de tænker på. Det andet hold skal nu gætte, hvilket dyr der tænkes på. Der må stilles ja/nej spørgsmål. Når holdet der gætter, […]

Figur fanger

En er fanger, de resterende løber rundt. Når en person bliver fanget skal han/hun stille sig på en underlig/sjov måde, personen kan så blive befriet ved, at en af de øvrige deltagere stiller sig på akkurat samme måde lige bagved personen. Man kan lave en lille variation ved at to deltagere skal stille sig bagved […]

En klemme på robinson

Materialer: 2x bunker tøj klemmer i rigelige mængder. Deltagerne opdeles i to hold. På hver hold vælges en Robinson, resten af holdet er øboerne. Holdet udstyres med et antal klemmer. Der defineres et område hvor legen finder sted. Det gælder om for holdene at få fat i det andet holds klemmer. Det gøres på den […]

Befri prinsessen

Materialer: En stol og 6 tørklæder Prinsesse er fanget af den stygge drage og sidder bundet til en stol med 5 tørklæder. Dragen har bind for øjnene. Nu skal ridderne prøve på at befri prinsessen uden at blive fanget af dragen. Hvis de bliver fanget, udgår de af legen. Hvis dragen når at fange alle […]

Banke banke bøf

Antal: 10 eller flere. Deltagerne står i en kreds. En står udenfor kredsen – bankeren. Bankeren begynder at gå rundt om kredsen og klapper alle på ryggen, mens han/hun siger “banke”. Ved en siges “bøf”. Nu løber bankeren rundt i kredsen i samme retning, som han/hun gik og den der blev ramt, løber i modsat […]

Alle mine kyllinger

Alle mine kyllinger kom hjem Antal deltagere: 10 – 20 Der vælges en hønemor og en ræv. Resten er kyllinger. Hønemor og kyllinger står overfor hinanden med en afstand på 8-10 meter. Ræven er i midten. Hønen siger “Kom hjem alle mine kyllinger” Kyllingerne: Vi tør ikke H: For hvem? K: For ræven. H: Hvor […]

Stikbold

Antal: 5 eller flere. Materialer: En bold – helst en skumbold. Bolden gives op og alle deltagere skal forsøge at få den først. Den der får bolden tager den i hånden og siger; “STOP.” Alle skal nu standse, mens den der har bolden forsøger at ramme én af de andre. Hvis vedkommende rammer en deltager […]

Spasserbold

Antal: 5 eller flere. Materialer: En bold – helst en skumbold. Bolden gives op og skal røre ”jorden/gulvet” 3 gange før der er én som må tage den. Det går ud på ikke at blive ramt. Hvis man bliver ramt på en arm / eller begge arme må man ikke bruge den / dem mere, […]

Rundbold

Antal: 10 eller flere. Materialer: 5 kegler til at markere banen og opgiverpladsen, et boldtræ, en tennisbold. Deltagerne deles i to hold. Banen er et kvadrat, hvor de 4 hjørner markeres med en pind el. lign. Det ene hold er ude og placerer sig spredt på banen. Det andet hold er inde og stiller op […]