Indlæg af admin

En klemme på robinson

Materialer: 2x bunker tøj klemmer i rigelige mængder. Deltagerne opdeles i to hold. På hver hold vælges en Robinson, resten af holdet er øboerne. Holdet udstyres med et antal klemmer. Der defineres et område hvor legen finder sted. Det gælder om for holdene at få fat i det andet holds klemmer. Det gøres på den […]

Befri prinsessen

Materialer: En stol og 6 tørklæder Prinsesse er fanget af den stygge drage og sidder bundet til en stol med 5 tørklæder. Dragen har bind for øjnene. Nu skal ridderne prøve på at befri prinsessen uden at blive fanget af dragen. Hvis de bliver fanget, udgår de af legen. Hvis dragen når at fange alle […]

Banke banke bøf

Antal: 10 eller flere. Deltagerne står i en kreds. En står udenfor kredsen – bankeren. Bankeren begynder at gå rundt om kredsen og klapper alle på ryggen, mens han/hun siger “banke”. Ved en siges “bøf”. Nu løber bankeren rundt i kredsen i samme retning, som han/hun gik og den der blev ramt, løber i modsat […]

Alle mine kyllinger

Alle mine kyllinger kom hjem Antal deltagere: 10 – 20 Der vælges en hønemor og en ræv. Resten er kyllinger. Hønemor og kyllinger står overfor hinanden med en afstand på 8-10 meter. Ræven er i midten. Hønen siger “Kom hjem alle mine kyllinger” Kyllingerne: Vi tør ikke H: For hvem? K: For ræven. H: Hvor […]

Stikbold

Antal: 5 eller flere. Materialer: En bold – helst en skumbold. Bolden gives op og alle deltagere skal forsøge at få den først. Den der får bolden tager den i hånden og siger; “STOP.” Alle skal nu standse, mens den der har bolden forsøger at ramme én af de andre. Hvis vedkommende rammer en deltager […]

Spasserbold

Antal: 5 eller flere. Materialer: En bold – helst en skumbold. Bolden gives op og skal røre ”jorden/gulvet” 3 gange før der er én som må tage den. Det går ud på ikke at blive ramt. Hvis man bliver ramt på en arm / eller begge arme må man ikke bruge den / dem mere, […]

Rundbold

Antal: 10 eller flere. Materialer: 5 kegler til at markere banen og opgiverpladsen, et boldtræ, en tennisbold. Deltagerne deles i to hold. Banen er et kvadrat, hvor de 4 hjørner markeres med en pind el. lign. Det ene hold er ude og placerer sig spredt på banen. Det andet hold er inde og stiller op […]

Narrebold

Materialer: 1 bold Alle deltager, på nær en, stiller op på en række. Den ene som er boldholder står overfor rækken i en afstand af 4-5 meter og kaster på skift til deltagerne. Det gælder om at narre de andre således at de enten ikke griber bolden, eller at de bevæger armene, uden at der […]

Kyllingefodbold

Materialer: Papir, klips/lim elastik Hvidt plastikkrus med har hul i bunden, hæft/lim det sammen og sæt elastik i så det kan side fast rundt om hovedet. Alle spillere har nu et næb spændt fast på hovedet som de skal kigge ud af – det giver et begrænset synsfelt og man skal nu spille fodbold. Spillet […]

Kaos fodbold

Sted: fodboldbane, mark, gårdsplads etc. Materialer : 4 mål og 4 fodbolde Deltagere: 8 – 20 Deltagerne deles i fire hold. Hvert hold markeres på en eller anden måde. Der laves fire mål. Det gælder nu for holdene om at forsvare deres eget mål og score i de andre holds mål. Ved hvert mål står […]