Indlæg af admin

Alle mine kyllinger

Alle mine kyllinger kom hjem Antal deltagere: 10 – 20 Der vælges en hønemor og en ræv. Resten er kyllinger. Hønemor og kyllinger står overfor hinanden med en afstand på 8-10 meter. Ræven er i midten. Hønen siger “Kom hjem alle mine kyllinger” Kyllingerne: Vi tør ikke H: For hvem? K: For ræven. H: Hvor […]

Stikbold

Antal: 5 eller flere. Materialer: En bold – helst en skumbold. Bolden gives op og alle deltagere skal forsøge at få den først. Den der får bolden tager den i hånden og siger; “STOP.” Alle skal nu standse, mens den der har bolden forsøger at ramme én af de andre. Hvis vedkommende rammer en deltager […]

Spasserbold

Antal: 5 eller flere. Materialer: En bold – helst en skumbold. Bolden gives op og skal røre ”jorden/gulvet” 3 gange før der er én som må tage den. Det går ud på ikke at blive ramt. Hvis man bliver ramt på en arm / eller begge arme må man ikke bruge den / dem mere, […]

Rundbold

Antal: 10 eller flere. Materialer: 5 kegler til at markere banen og opgiverpladsen, et boldtræ, en tennisbold. Deltagerne deles i to hold. Banen er et kvadrat, hvor de 4 hjørner markeres med en pind el. lign. Det ene hold er ude og placerer sig spredt på banen. Det andet hold er inde og stiller op […]

Narrebold

Materialer: 1 bold Alle deltager, på nær en, stiller op på en række. Den ene som er boldholder står overfor rækken i en afstand af 4-5 meter og kaster på skift til deltagerne. Det gælder om at narre de andre således at de enten ikke griber bolden, eller at de bevæger armene, uden at der […]

Kyllingefodbold

Materialer: Papir, klips/lim elastik Hvidt plastikkrus med har hul i bunden, hæft/lim det sammen og sæt elastik i så det kan side fast rundt om hovedet. Alle spillere har nu et næb spændt fast på hovedet som de skal kigge ud af – det giver et begrænset synsfelt og man skal nu spille fodbold. Spillet […]

Kaos fodbold

Sted: fodboldbane, mark, gårdsplads etc. Materialer : 4 mål og 4 fodbolde Deltagere: 8 – 20 Deltagerne deles i fire hold. Hvert hold markeres på en eller anden måde. Der laves fire mål. Det gælder nu for holdene om at forsvare deres eget mål og score i de andre holds mål. Ved hvert mål står […]

Høvdingebold

Materialer: En blød bold Der skal være to hold, Banen deles i to halvdele med et høvdingefelt i hver ende. På hvert hold vælges en høvding, som placeres i modsatte ende (høvdingefeltet). Bolden gives op på midten. Det hold, der får fat på bolden, prøver nu at ramme en af modspillerne med bolden. Når man […]

Harejagt

Materialer: 1 bold Fremgangsmåde: En deltager er jægeren som skal ramme de andre deltagere (harerne) med bolden. Harerne løber inden for et afgrænset område. Efterhånden som harerne bliver ramt udgår de. Det gælder om For jægeren: at ramme alle harerne. For harerne at være den sidste overlevende Slutter når Der kun er en hare tilbage […]

Handicap dødbold

Materialer: 1 bold Deltagere: minimum 10 En af deltagerne begynder med at slå bolden i jorden og råbe navnet på en af de andre. Denne skal hurtigt få fat i bolden. Når han har bolden, råber han: “Stop”. Det betyder, at alle de andre nu skal stå helt stille. Den der fangede bolden skal nu […]