Materialer: Balloner, snor, to stole eller andet

Møblerne i rummet ryddes til siden. Snoren spændes op mellem to stole el. lign. og ballonen pustes op.

Deltagerne deles i to lige store hold, der stiller sig på hver sin side af nettet (snoren).

Spillet går ud på at holde ballonen i luften, undgå at den springer og spille bolden over på modstanderens side.

Der gives point hvis ballonen rører gulvet på modstanderens side. Man kan spille efter de almindelige volleyball regler, eller selv finde på regler og handicaps undervejs, fx at dem med blå øjne kun må røre ballonen med fødderne, mens dem med grønne øjne skal sidde på knæ.

Spillet slutter når deltagerne har mistet gejsten, eller når man ikke har flere balloner.

Materialer: Balloner

Regler som rundbold med følgende undtagelser:

  1. Man har en ballon og ikke en bold
  2. Man slår med hånden og ikke med et bat,
  3. Ballonen må ikke kastes tilbage – den skal pustes ind til opgiveren.

Materialer: Lige så mange bolde (evt. balloner – eller vandballoner om sommeren) som hold.

Der laves 2 eller flere hold med lige mange deltagere på hvert hold.

Deltagerne stiller holdvis op på række bag hinanden med hænderne i vejret.

Det gælder nu om med små kast at kaste bolden ned gennem rækken.

Den forreste starter og alle skal kaste til bolden. Ryger bolden ud, må den skyldige ud af rækken og hente bolden og sende den videre. Den bageste tager bolden og løber op foran med den og starter forfra. Når den der startede legen igen er forrest, er holdet færdigt. Det hold der bliver først færdigt, har vundet.

Variation: Hvis bolden tabes, kan bolden starte ved den forreste i rækken, i stedet for at tages op hvor den faldt fra.

Rekvisitter: Bold og bind/tørklæder

Alle finder sammen 2 og 2, stiller sig ryg med ryg og holder fast i begge armkroge. Derefter deles de ud på 2 hold.

Der spilles nu alm. fodbold, dog men den regel at den ene i armkrogen skal have bind for øjnene, og det er denne person som er den eneste der må sparke til bolden. Den anden person kan bare styre den blinde i armkrogene.