Materialer: pr. hold: Bog, indpakningspapir, bånd, saks og tape

Deltagere: 4 – 10

Deltagerne skal arbejde parvis. Man skal anbringe sig med en arm om makkerens skulder så hvert par kun har én højre og én venstre hånd til rådighed. Nu skal man samarbejde om at få pakket bogen ind. Der kan bagefter bedømmes på hurtighed og kvalitet af indpakningen.

Det gælder om

Hurtigst og bedst at få pakket sn gave bog) ind

Regler

Man må ikke slippe makkerens skulder, så man kan bruge begge hænder.

Slutter når

Alle hold har fået pakket deres bog ind.

Alle deltagerne går rundt mellem hinanden. Hvis en person står stille, skal alle stå stille. Begynder en at gå skal alle begynde at gå.

Senere kan legen udbygges med forskellige fagter og bevægelser f.eks. hoppe, hinke, løbe, kravle o.s.v: Når en begynder at hoppe, begynder alle. Står en stille står alle stille og en anden person begynder en bevægelse.

Det drejer sig om at være opmærksom på alle deltagerne i legen.

Materialer: Ingen

Antal: 5 til 25 deltagere.

Deltagerne står i rundkreds med hinanden i hånden. En vælges til kluddermor og går væk fra de andre så han/hun ikke kan se, hvad der foregår.

De andre filtrer sig sammen ved fx at gå under hinandens arme. Man må ikke slippe hinandens hænder. Når man er helt filtret ind i hinanden, kalder man “kluddermor, kluddermor”.

Han/hun kommer nu og skal filtre kredsen op igen til rundkreds ved at fortælle, hvad de skal gøre.

Materialer: reb og bold

Dette boldspil er ganske enkel men dog alligevel særdeles vanskeligt, da det kræver meget samarbejde.

Deltagerne deles i to hold ligesom til alm. fodbold (der skal være et lige antal på begge hold).

Deltagerne på de to hold går nu sammen to og to og binder deres ankler sammen og nu kan fodboldkampen begynde.

Antal: 10 eller flere.

Alle deltagere ligger på maven i en rundkreds i armkrog.

To af deltagerne er bondemænd, som har til opgave at trække ”gulerødder” op af jorden. Bondemændene må kun trække, i de andre deltageres ben.

Når man er trukket ud af cirklen, er man ude af legen.

De resterende deltagere samler cirklen og bondemændene begynder igen, at trække ”gulerødder” op af jorden.

Når de to sidste ”gulerødder” er trukket fra hinanden, er legen slut.

Materialer: et bind pr deltager og sedler med nummer samme antal som deltagere.

Alle deltagerne trækker et tal, ingen af de øvrige deltagere må se tallet. Derefter får alle deltagere bind for øjnene. Opgaven er nu at komme til at stå på en række i nummerorden, eventuelt uden at tale med hinanden.

Materialer: Et rum delt op i 4 felter og et par balloner

Del deltagerne op i lige store hold, hvert hold forsvarer deres fjerdedel af rummet mod bomben.

Ballonen slippes midt i rummet, det gælder nu om for holdene at puste til den, så den ikke lander i deres del af rummet.

Når ballonen rammer gulvet er holdet blevet bombet.

Når legen stopper vinder det hold der er blevet bombet færrest gange.

Materialer: blyanter og papir

I starter med at tage et stykke papir og skrive land, by, dreng, pige, dyr og point – eller hent den i en wordskabelon her

Legen går nu ud på, at der er en der siger start og så er der en anden, der siger alfabetet inde i sig selv, når der bliver sagt stop, siges bogstavet han/hun er nået til højt – f.eks K.

Nu skal alle så skrive et land, en by, et drengenavn, et pige navn og et dyr navn med K, den der først bliver færdig siger “stop”. De andre stopper med at skrive.

Den der først bliver færdig starter med at sige hvad han/hun har skrevet under land. Er der flere der har skrevt det samme får man 5 point, er man den eneste der har det navn får man 10 point – har man ikke skrevet noget får man 0 point. På denne måde går man alle felter igennem og til sidst skriver ud for rækken hvor mange point man har fået.

Sådan fortsættes legen indtil man har fyldt skemaet. Til sidst lægger man alle sine point sammen. Dem med flest point har vundet.

Man kan også bruge mange andre navne f.eks frugter, biler, grøntsager, farver m.m

Materialer: Blyanter og papir

En deltager nævner et tilfældigt bogstav.

Alle deltagere har nu 4 minutter til at skrive flest mulige ord ned der begynder med det valgte bogstav.

Det gælder om at være den deltager der har flest ord som de andre ikke har.

Materialer: tørklæder

Hele gruppen danner en cirkel med en diameter på ca. 5 meter. En at deltagerne skal være Flagermus, og han går ind i midten og får bind for øjnene.

Derefter vælges to eller tre andre deltager til Natsværmer, disse går også ind i cirklen.

Nu skal Flagermusen prøve af fange Natsværmeren, det gøres ved at hver gang Flagermusen råber flagermus, lige som et radarsignal, så råber Natsværmerne natsværmer, som er retur signalet.

Flagermusen forsøger og slå natsværmerne ved at lytte efter deres svar. Legen kan gøres svære ved at sætte to Flagermus i cirklen.