Deltagerne deles op i hold af 3 personer, som hver fungerer som banker. Derudover er der for hver 4. bank en bankrøver.

I skoven udlægges et antal pengebunker under kegler el. lign. I pengebunkerne er der mange penge, samt en besked om, hvor mange penge hver bank må forsyne sig med.

Hver bankgruppe får tildelt et banknavn. Hver enkelt bank skal herefter rundt i skoven for at finde pengene.

Bankrøverne kan begå røveri mod de enkelte banker. Det foregår ved at røre en af bankens medlemmer, hvorefter hele banken tilbageholdes i 30 sekunder.

Bankrøverne har på forhånd fået tildelt en liste med mulige banknavne, men de ved ikke, hvilke banker de forskellige grupper er. Bankrøvernes opgave er nu at nævne navnet på en bank. Hvis navnet er rigtigt skal banken aflevere en på forhånd aftalt beløb. Er banknavnet forkert slipper banken uden at betale.

Bankrøverne må godt overfalde den samme bank flere gange.

Vinderene er den bank eller bankrøver der har flest penge.

Materialer: tørklæder

Alle deltagere står på linje med hænderne på hinandens skuldre.

Alle har bind for øjnene undtagen den forreste. Nu skal denne lede de andre rundt i terrænet.

Materialer: tæpper eller madrasser

Hele holdet skal stå på et tæppe.

Opgaven er nu at få vendt tæppet så bagsiden kommer opad, uden at nogen deltager træder uden for tæppet.

Hvis man hvis man er flere ind 4- 5 mensker, kan man jo lave to hold, og så dyste på tid.

Materialer: stole og rafter eller kosteskafter

En stol (bøje) stilles et passende stykke fra startlinjen.

Hvert hold har en rafte (båd). Holdet stiller sig med ryggen til bøjen, tager raften mellem benene og holder hver især fast på den med hænderne.

Den der står længst væk fra bøjen vender sig om. Vedkommende (styrmanden) er nu den eneste der kan se, hvordan båden skal styres.

På et givet signal løber alle hold hen til bøjen, rundt om den og tilbage igen.

Alle undtagen styrmanden kommer således til at løbe baglæns.

Materialer: bind til øjnene

Deltagere: 8 – 30

Arbejde sammen to og to.

Den ene lukker øjnene og er radiobil. den anden skal styre på følgende måde:

FREM

et prik på ryggen

TIL VENSTRE

et prik på højre side

TIL HØJRE

et prik på venstre side

BAGLÆNS

to prik på samme tid

STOP

et let slag oven på hovedet med flad hånd

Materialer: et langt stykke maskinpapir fra stor rulle.

Deltagere: 5 – 15

Alle deltagerne på nær én er pingviner. Den sidste er en varm golfstrøm.

Alle pingviner står på isflagen (papiret) mens den varme golfstrøm strømmer rundt i havet og smelter isen. ( Efterhånden som legen kommer frem, hiver golfstrømmen små stykker af papiret af). Pingvinerne skal nu helst blive stående på isflagen. Hvor meget is kan smelte inden pingvinerne falder i vandet. Det gælder om for pingvinerne at samarbejde så de kan blive stående på mindst muligt is.

Materialer: pr. hold: Bog, indpakningspapir, bånd, saks og tape

Deltagere: 4 – 10

Deltagerne skal arbejde parvis. Man skal anbringe sig med en arm om makkerens skulder så hvert par kun har én højre og én venstre hånd til rådighed. Nu skal man samarbejde om at få pakket bogen ind. Der kan bagefter bedømmes på hurtighed og kvalitet af indpakningen.

Det gælder om

Hurtigst og bedst at få pakket sn gave bog) ind

Regler

Man må ikke slippe makkerens skulder, så man kan bruge begge hænder.

Slutter når

Alle hold har fået pakket deres bog ind.

Alle deltagerne går rundt mellem hinanden. Hvis en person står stille, skal alle stå stille. Begynder en at gå skal alle begynde at gå.

Senere kan legen udbygges med forskellige fagter og bevægelser f.eks. hoppe, hinke, løbe, kravle o.s.v: Når en begynder at hoppe, begynder alle. Står en stille står alle stille og en anden person begynder en bevægelse.

Det drejer sig om at være opmærksom på alle deltagerne i legen.

Materialer: Ingen

Antal: 5 til 25 deltagere.

Deltagerne står i rundkreds med hinanden i hånden. En vælges til kluddermor og går væk fra de andre så han/hun ikke kan se, hvad der foregår.

De andre filtrer sig sammen ved fx at gå under hinandens arme. Man må ikke slippe hinandens hænder. Når man er helt filtret ind i hinanden, kalder man “kluddermor, kluddermor”.

Han/hun kommer nu og skal filtre kredsen op igen til rundkreds ved at fortælle, hvad de skal gøre.

Materialer: reb og bold

Dette boldspil er ganske enkel men dog alligevel særdeles vanskeligt, da det kræver meget samarbejde.

Deltagerne deles i to hold ligesom til alm. fodbold (der skal være et lige antal på begge hold).

Deltagerne på de to hold går nu sammen to og to og binder deres ankler sammen og nu kan fodboldkampen begynde.