Antal deltagere: 10 eller flere

Det er som almindelig fanger, hvor der er en der er.

Man har helle, hvis man krammer en af de andre i mens man tæller til 10 – man må ikke gå tilbage og have helle med den samme lige efter man har krammet hinanden.

Når man bliver taget, stilller man sig med spredte arme og ben, så de andre kan se man er taget. For at blive befriet, skal der komme en af de andre og kramme i mens man tæller til 10.

Msn kan vælge at skifte fanger, når man har fanget f. eks 5

Antal : 6 eller flere deltagere. Der skal helst være et lige antal.

Legen handler om, at katten skal fange musen.

Deltagerne står parvis, bag hinanden, i en rundkreds. Et par træder ud og den ene vælges til mus, den anden til kat. Katten er nu efter musen. Musen kan redde sig ved at stille sig foran et af de andre par, og så er det den bageste der er musen.

Det gælder om…

Det gælder om for katten at fange musen.

Regler

Hvis katten fanger musen, skiftes roller, sådan katten bliver mus og musen bliver kat.

Slutter når…

Legen slutter når der gives signal

Afmærk et område hvor legen skal foregå.

Vælg en fanger.

Alle løber frit rundt på banen men når man bliver fanget tager man sin fanger i hånden og forsøger selv at fange. Sådan fortsætter legen indtil man har dannet en kæde bestående af 4 personer.

Kæden deles og man er nu 2 x 2 fangere. Osv.

Sidste mand fanget har vundet.

Tips: hvis børnene er lidt ældre kan man lade være med at bryde kæden ved 4 personer men danne én lang kæde.

Materialer: kegler, kridt eller reb til markering af legeområde

En vælges til løve og står med ryggen til resten af flokken, som står i en lang række med god afstand til ”løven”.

Flokken råber: ”Hvad er klokken hr. Ulv?”

Ulven svarer f.eks.: ”Den er tre.”

Flokken går tre skridt frem.

Flokken råber igen: ”Hvad er klokken hr. Ulv?”

Ulv svarer f.eks.: ”Den er fire.”

Flokken går fire skridt frem.

Dette fortsættes indtil løven føler de andre er tæt på, så kan ulven vælge at sige “spise tid” i stedet for klokkeslet og løbe efter de andre og prøve at fange en inden de kommer over start linien. Hvis der er fanget en, er den person den nye ulv.

Materialer: tæppe eller madres

Antal deltagere: 10 og flere

Tæppe eller madras bruges som hospital.

En deltager (eller flere) er virus (det vil sige : den der fanger).

Når man er blevet syg (fanget) lægger man sig ned på ryggen.

De raske kan nu løbe hen og holde i den syges ben eller arme, dermed har de helle og kan ikke smittes.

Fire raske bærer så den syge hen på hospitalet, hvor han/hun straks bliver kureret.

Legen slutter når alle er ramt af virusen.

Materialer: kegler eller lignende til at markere ”helle”.

Deltagerne deles op i to hold, der placerer sig i hver sin ende af legeområdet. Det startende hold aftaler nu et dyr. Herefter bevæger de sig på en lang række ned mod det andet hold, imens de taktfast råber: ”HER KOMMER VI, HER KOMMER VI” hele vejen.

Ca. to meter fra det andet hold, stopper startholdet og agerer det aftalte dyr, og når én eller flere på det ventende hold har gættet dyret og råbt det højt og tydeligt, skal de prøve at fange så mange som muligt fra det startende hold, der skal forsøge at løbe hjem til ”HELLE”, der er en linie bag holdet.

Dem, der bliver fanget, optages på det fangende hold. Herefter er det det andet holds tur osv.

Legen slutter, når et hold har opslugt hele det andet hold, eller efter en aftalt tidsperiode.

Materialer: et tørklæde/bånd pr. deltagere.

Alle får en “hale” som de anbringer synligt og tilgængeligt som en hale.

Nu er alle mod alle…

Det gælder om at fange så mange haler mens musikken spiller (eller indenfor et givet tidsrum)

Man må ikke holde fast på halerne så de ikke kan tages.

Når tiden er gået tælles halerne

Antal: 10 eller flere.

Deltagerne deles i to hold, der stiller sig på hver deres række overfor hinanden, inden for et afgrænset område.

Det ene hold bliver enige om et dyr, som de tænker på.

Det andet hold skal nu gætte, hvilket dyr der tænkes på. Der må stilles ja/nej spørgsmål.

Når holdet der gætter, finder det rigtige dyr, skal de prøve at fange det andet hold, som skal nå i sikkerhed bag en fastsat linje.

De der fanges inden målet, skal nu over på det modsatte hold. Holdene skiftes til at skulle fange og der fortsættes evt. til alle er på samme hold.

En er fanger, de resterende løber rundt.

Når en person bliver fanget skal han/hun stille sig på en underlig/sjov måde, personen kan så blive befriet ved, at en af de øvrige deltagere stiller sig på akkurat samme måde lige bagved personen.

Man kan lave en lille variation ved at to deltagere skal stille sig bagved den fangede person før denne er befriet. 

Materialer: 2x bunker tøj klemmer i rigelige mængder.

Deltagerne opdeles i to hold.

På hver hold vælges en Robinson, resten af holdet er øboerne.

Holdet udstyres med et antal klemmer.

Der defineres et område hvor legen finder sted. Det gælder om for holdene at få fat i det andet holds klemmer.

Det gøres på den måde at man løber rundt og forsøger at snuppe klemmer fra hinanden.

Det er sådan at øboerne kun må snuppe klemmer fra en modstander hvis man selv har en klemme på sig. Altså en øboer skal altid havde mindst en klemme sat fast på sit tøj, på en måde så der er muligt at få fat i den. Hvis en øboer mister sin klemme, må man tilbage til Robinson efter en ny. Hvis en øboer har fanget flere klemmer, og så mister sin egen klemme, mister vedkommende også alle de klemmer han har snuppet.

Robinson bruges som klemme depot, man må gerne angribe modstander holdets Robinson.