Materialer: kegler eller lignende til at markere ”helle”.

Deltagerne deles op i to hold, der placerer sig i hver sin ende af legeområdet. Det startende hold aftaler nu et dyr. Herefter bevæger de sig på en lang række ned mod det andet hold, imens de taktfast råber: ”HER KOMMER VI, HER KOMMER VI” hele vejen.

Ca. to meter fra det andet hold, stopper startholdet og agerer det aftalte dyr, og når én eller flere på det ventende hold har gættet dyret og råbt det højt og tydeligt, skal de prøve at fange så mange som muligt fra det startende hold, der skal forsøge at løbe hjem til ”HELLE”, der er en linie bag holdet.

Dem, der bliver fanget, optages på det fangende hold. Herefter er det det andet holds tur osv.

Legen slutter, når et hold har opslugt hele det andet hold, eller efter en aftalt tidsperiode.

Materialer: et tørklæde/bånd pr. deltagere.

Alle får en “hale” som de anbringer synligt og tilgængeligt som en hale.

Nu er alle mod alle…

Det gælder om at fange så mange haler mens musikken spiller (eller indenfor et givet tidsrum)

Man må ikke holde fast på halerne så de ikke kan tages.

Når tiden er gået tælles halerne

Antal: 10 eller flere.

Deltagerne deles i to hold, der stiller sig på hver deres række overfor hinanden, inden for et afgrænset område.

Det ene hold bliver enige om et dyr, som de tænker på.

Det andet hold skal nu gætte, hvilket dyr der tænkes på. Der må stilles ja/nej spørgsmål.

Når holdet der gætter, finder det rigtige dyr, skal de prøve at fange det andet hold, som skal nå i sikkerhed bag en fastsat linje.

De der fanges inden målet, skal nu over på det modsatte hold. Holdene skiftes til at skulle fange og der fortsættes evt. til alle er på samme hold.

En er fanger, de resterende løber rundt.

Når en person bliver fanget skal han/hun stille sig på en underlig/sjov måde, personen kan så blive befriet ved, at en af de øvrige deltagere stiller sig på akkurat samme måde lige bagved personen.

Man kan lave en lille variation ved at to deltagere skal stille sig bagved den fangede person før denne er befriet. 

Materialer: 2x bunker tøj klemmer i rigelige mængder.

Deltagerne opdeles i to hold.

På hver hold vælges en Robinson, resten af holdet er øboerne.

Holdet udstyres med et antal klemmer.

Der defineres et område hvor legen finder sted. Det gælder om for holdene at få fat i det andet holds klemmer.

Det gøres på den måde at man løber rundt og forsøger at snuppe klemmer fra hinanden.

Det er sådan at øboerne kun må snuppe klemmer fra en modstander hvis man selv har en klemme på sig. Altså en øboer skal altid havde mindst en klemme sat fast på sit tøj, på en måde så der er muligt at få fat i den. Hvis en øboer mister sin klemme, må man tilbage til Robinson efter en ny. Hvis en øboer har fanget flere klemmer, og så mister sin egen klemme, mister vedkommende også alle de klemmer han har snuppet.

Robinson bruges som klemme depot, man må gerne angribe modstander holdets Robinson.

Materialer: En stol og 6 tørklæder

Prinsesse er fanget af den stygge drage og sidder bundet til en stol med 5 tørklæder.

Dragen har bind for øjnene.

Nu skal ridderne prøve på at befri prinsessen uden at blive fanget af dragen. Hvis de bliver fanget, udgår de af legen.

Hvis dragen når at fange alle ridderne inden prinsessen er befriet vinder dragen, men hvis ridderne får befriet prinsessen har de vundet

Antal: 10 eller flere.

Deltagerne står i en kreds. En står udenfor kredsen – bankeren. Bankeren begynder at gå rundt om kredsen og klapper alle på ryggen, mens han/hun siger “banke”. Ved en siges “bøf”.

Nu løber bankeren rundt i kredsen i samme retning, som han/hun gik og den der blev ramt, løber i modsat retning.

Det gælder om at komme først tilbage til den ledige plads.

Den, der kommer sidst, skal fortsætte rundt som banker.

Alle mine kyllinger kom hjem

Antal deltagere: 10 – 20

Der vælges en hønemor og en ræv. Resten er kyllinger. Hønemor og kyllinger står overfor hinanden med en afstand på 8-10 meter. Ræven er i midten.

Hønen siger “Kom hjem alle mine kyllinger”

Kyllingerne: Vi tør ikke

H: For hvem?

K: For ræven.

H: Hvor er han?

K: I skoven.

H: Hvad laver han der?

K: Plukker bær.

H: Hvor mange?

K: 10 liter.

H: Kom hjem alligevel

Kyllingerne skal løbe hjem til hønemor og ræven skal prøve at fange dem. Man er fanget, når man bliver slået på ryggen, og skal så være ræv.

Antal: 5 eller flere.

Materialer: En bold – helst en skumbold.

Bolden gives op og alle deltagere skal forsøge at få den først. Den der får bolden tager den i hånden og siger; “STOP.” Alle skal nu standse, mens den der har bolden forsøger at ramme én af de andre. Hvis vedkommende rammer en deltager uden at have ramt jorden først er personen død. Personen går ud til siden, men bliver levende igen når den der skød ham bliver skudt. Hvis man griber en bold der ikke har ramt jorden først, er den der skyder død. Når bolden er skudt må alle bevæge sig igen og forsøge at få fat i den.

Variant: Spilles op ad mur. Én vælges til at være den. Han står modsat muren og kaster bolden mod den. Spillerne skal nu står til højre og venstre for muren og skiftes til at løbe hen langs muren, mens den der er den forsøger at ramme den der løber langs muren. Når man bliver ramt, er man død, og sætter sig og kigger på. Ingen behøver at løbe efter bolden, for den kastes automatisk tilbage af muren til den der er den.

Bemærk Det er forbudt at sigte efter hovedet. Det er bedst med en skumbold.

Antal: 5 eller flere.

Materialer: En bold – helst en skumbold.

Bolden gives op og skal røre ”jorden/gulvet” 3 gange før der er én som må tage den.

Det går ud på ikke at blive ramt.

Hvis man bliver ramt på en arm / eller begge arme må man ikke bruge den / dem mere, Hvis man bliver ramt på benene skal man hoppe på et ben. Hvis man bliver ramt på ryggen eller i maven er man død. Når man dør sætter man sig på et aftalt sted.

Man bliver levende, hvis den, der har ”dræbt” en – dør.

Den eneste regel er at man ikke må bevæge sig efter at den der har fået fat i bolden har sagt ”stop”.