Materialer: Papir, klips/lim elastik

Hvidt plastikkrus med har hul i bunden, hæft/lim det sammen og sæt elastik i så det kan side fast rundt om hovedet.

Alle spillere har nu et næb spændt fast på hovedet som de skal kigge ud af – det giver et begrænset synsfelt og man skal nu spille fodbold.

Spillet viser hvor afhængig vi er af spille godt sammen med hinanden, og hvordan snævertsynethed kan ødelægge det for os.

Sted: fodboldbane, mark, gårdsplads etc.

Materialer : 4 mål og 4 fodbolde

Deltagere: 8 – 20

Deltagerne deles i fire hold. Hvert hold markeres på en eller anden måde.

Der laves fire mål. Det gælder nu for holdene om at forsvare deres eget mål og score i de andre holds mål.

Ved hvert mål står en dommer, som holder øje med hvilke hold der scorer i det mål.

Når kampen slutter får holdene det antal point, som man får når man trækker det antal mål der er scoret på holdets mål fra det antal mål holdet har scoret.

Materialer: En blød bold

Der skal være to hold, Banen deles i to halvdele med et høvdingefelt i hver ende. På hvert hold vælges en høvding, som placeres i modsatte ende (høvdingefeltet).

Bolden gives op på midten. Det hold, der får fat på bolden, prøver nu at ramme en af modspillerne med bolden. Når man bliver ramt, dør man, og så går man ned for at hjælpe høvdingen. Både markspillere og høvdinge må ramme modstanderne.

Hvis en modstander griber bolden, kan man enten lade afsenderen af bolden dø – eller lade griberholdet få en død gjort levende igen.

Når alle på et hold er døde er spillet slut.

NB

Spillet kan varieres med at det enten kun er markspillere eller høvdinge, der må ramme modspillerne.

Materialer: 1 bold

Fremgangsmåde: En deltager er jægeren som skal ramme de andre deltagere (harerne) med bolden. Harerne løber inden for et afgrænset område. Efterhånden som harerne bliver ramt udgår de.

Det gælder om

For jægeren: at ramme alle harerne. For harerne at være den sidste overlevende

Slutter når

Der kun er en hare tilbage

Variation

Man kan evt. have 2 jægere

Materialer: 1 bold

Deltagere: minimum 10

En af deltagerne begynder med at slå bolden i jorden og råbe navnet på en af de andre. Denne skal hurtigt få fat i bolden. Når han har bolden, råber han: “Stop”. Det betyder, at alle de andre nu skal stå helt stille. Den der fangede bolden skal nu forsøge at ramme en af de andre.

Hvis man bliver ramt, skal man tage højre arm om på ryggen (den kan altså ikke bruges mere).

Nu må de andre forsøge at fange bolden og igen råber den der fanger bolden “Stop”. En deltager kan rammes 5 gange:

Første gang skal højre arm om på ryggen.

Anden gang skal venstre arm om på ryggen.

Tredje gang skal man hoppe på et ben.

Fjerde gang skal man kravle på knæene.

Femte gang er man ude af legen.

Sted: boldbane eller lign.

Materialer : 2 bolde

Deltagere: 10 – 40

Deltagerne dels i 2 hold. Der spilles på volleybane hver et hold på hver side over midten.

De 2 hold skal skyde efter hinanden bliver man ramt går man udenfor banen, men må nu løbe hele vejen udenom vollybanen og skyde efter modstanderne hvis bolden rammer udenfor banen. Dvs. de døde må løbe overalt udenfor vollybanen og skyde efter modstanderne.

Det hold der først får skudt alle på modstanderens hold har vundet

Materialer: en bold, dåser eller spande til at bygge et tårn i 1 – 1,5 meters højde.

Deltagere: 4 – 12

Et område med en diameter på ca. 4 – 5 meter afmærkes. I centrum bygges et tårn på ca. 1 – 1,5 meter . En af deltagerne vælges til at forsvare tårnet, mens resten af deltagerne står udenfor cirklen, udstyret med en bold.

Personen i cirklen skal nu forsvare tårnet mens de øvrige deltagere forsøger at vælte tårnet ved at kaste bolde mod tårnet. Angriberne må på alle mulige måder prøve at narre forsvareren. Den person der vælter tårnet skal i næste omgang forsvare tårnet.

Antal: 10 eller flere.

Materialer: 5 kegler til at markere banen og opgiverpladsen, et boldtræ, en tennisbold.

Deltagerne deles op i 2 hold. Det ene hold er inde og det andet er ude, som i almindeligt rundbold. Når en spiller har skudt bolden ud på banen, løber han rundt om de fire baser. Når han kommer ind, hopper han over medspillerne som i mellemtiden har lagt sig ned på en række.

Holdet får et point for hver base en spiller runder og for hver medspiller han hopper over, inden udeholdet har fået bolden tilbage til opgiveren. Udeholdet skal fange bolden og få den hurtigst muligt ind til opgiveren, men inden den må kastes ind til opgiveren, skal bolden trilles en tunnel, som udeholdet har dannet ved at stille sig op på en række med spredte ben. Den sidste i rækken tager bolden og får den ind til opkasteren.

Holdene kan skifte plads efter en tid, eller antal “døde”, som i almindeligt rundbold.

Materialer: Bolde (1 pr. hold), kridt eller snor til markering af bane

Deltagerne deles i hold med ca. 10 personer.

Banen inddeles således, at der er et “hus” i hver ende.

Holdene deler sig så de står lige mange i hver ende.

Det gælder nu om, at drible til den modsatte ende og aflevere bolden til den første i rækken, der så dribler til den modsatte ende o.s.v. Sådan fortsætter legen til alle på holdet har været en “tur” omkring den modsatte ende og er hjemme igen.

Det hold der kommer først tilbage til udgangspunktet har vundet

Rekvisitter: Bold

Alle står i en rund kreds. Man kaster nu bolden fra person til person. Man må kaste bolden til hvem man vil i kredsen.

Når en taber bolden, gælder det om hurtigst muligt at kaste sig ned på jorden i bombeskjul.

Den der kaster sig ned sidst, går ud af legen