Materialer: Bolde (1 pr. hold), kridt eller snor til markering af bane

Deltagerne deles i hold med ca. 10 personer.

Banen inddeles således, at der er et “hus” i hver ende.

Holdene deler sig så de står lige mange i hver ende.

Det gælder nu om, at drible til den modsatte ende og aflevere bolden til den første i rækken, der så dribler til den modsatte ende o.s.v. Sådan fortsætter legen til alle på holdet har været en “tur” omkring den modsatte ende og er hjemme igen.

Det hold der kommer først tilbage til udgangspunktet har vundet

Rekvisitter: Bold

Alle står i en rund kreds. Man kaster nu bolden fra person til person. Man må kaste bolden til hvem man vil i kredsen.

Når en taber bolden, gælder det om hurtigst muligt at kaste sig ned på jorden i bombeskjul.

Den der kaster sig ned sidst, går ud af legen

Materialer: 1-6 bolde afhængigt af deltagerantal.

Den som har bolden er den. Det gælder om at komme af med bolden.

Dette gøres ved at placere bolden på maven af en anden. Den det gøres på, er nu den nye fanger.

Man kan få “helle” ved at to deltagere giver hinanden et knus.

Man må kun give den samme person ét knus i træk og kun i 5 sek.

Legen kan udvides ved at man tager flere bolde ind i legen, eller at man skal være 3-4 personer om et knus, at det skal være en af det andet køn, en med røde sko…

Materialer: 2 bolde

Deltagere: 5 til 30 deltagere

Der vælges en fanger.

Et par bolde gives til et par af de øvrige deltagere.

Når legen startes, gælder det om at slippe af med sin bold, for kun de, der har en bold, må fanges.

Man kan ikke nægte at modtage bolden.

Bolden må ikke kastes. Den der fanges med en bold i hænderne, bliver ny fanger.

Materialer: Balloner, snor, to stole eller andet

Møblerne i rummet ryddes til siden. Snoren spændes op mellem to stole el. lign. og ballonen pustes op.

Deltagerne deles i to lige store hold, der stiller sig på hver sin side af nettet (snoren).

Spillet går ud på at holde ballonen i luften, undgå at den springer og spille bolden over på modstanderens side.

Der gives point hvis ballonen rører gulvet på modstanderens side. Man kan spille efter de almindelige volleyball regler, eller selv finde på regler og handicaps undervejs, fx at dem med blå øjne kun må røre ballonen med fødderne, mens dem med grønne øjne skal sidde på knæ.

Spillet slutter når deltagerne har mistet gejsten, eller når man ikke har flere balloner.

Materialer: Balloner

Regler som rundbold med følgende undtagelser:

  1. Man har en ballon og ikke en bold
  2. Man slår med hånden og ikke med et bat,
  3. Ballonen må ikke kastes tilbage – den skal pustes ind til opgiveren.

Materialer: Lige så mange bolde (evt. balloner – eller vandballoner om sommeren) som hold.

Der laves 2 eller flere hold med lige mange deltagere på hvert hold.

Deltagerne stiller holdvis op på række bag hinanden med hænderne i vejret.

Det gælder nu om med små kast at kaste bolden ned gennem rækken.

Den forreste starter og alle skal kaste til bolden. Ryger bolden ud, må den skyldige ud af rækken og hente bolden og sende den videre. Den bageste tager bolden og løber op foran med den og starter forfra. Når den der startede legen igen er forrest, er holdet færdigt. Det hold der bliver først færdigt, har vundet.

Variation: Hvis bolden tabes, kan bolden starte ved den forreste i rækken, i stedet for at tages op hvor den faldt fra.

Rekvisitter: Bold og bind/tørklæder

Alle finder sammen 2 og 2, stiller sig ryg med ryg og holder fast i begge armkroge. Derefter deles de ud på 2 hold.

Der spilles nu alm. fodbold, dog men den regel at den ene i armkrogen skal have bind for øjnene, og det er denne person som er den eneste der må sparke til bolden. Den anden person kan bare styre den blinde i armkrogene.