Materialer: Et tørklæde

Find et sted i skoven, hvor der er mange forskellige træer på et lille område.

Et af børnene får her tørklædet for øjnene, hvorefter han eller hun føres af en omvej hen til et træ. Dette træ må nu beføles på alle måder, hvorefter barnet – stadig med tørklæde for øjnene – føres tilbage til udgangspunktet.

Tørklædet tages nu af – og barnet skal nu finde sit træ.

Man stiller sig i en lang række ved siden af hinnanden.

En person siger navnet på et blad man skal finde og så gælder det om at finde bladet først.

Den der først finder bladet har vundet.

Deltagerne deles op i hold af 3 personer, som hver fungerer som banker. Derudover er der for hver 4. bank en bankrøver.

I skoven udlægges et antal pengebunker under kegler el. lign. I pengebunkerne er der mange penge, samt en besked om, hvor mange penge hver bank må forsyne sig med.

Hver bankgruppe får tildelt et banknavn. Hver enkelt bank skal herefter rundt i skoven for at finde pengene.

Bankrøverne kan begå røveri mod de enkelte banker. Det foregår ved at røre en af bankens medlemmer, hvorefter hele banken tilbageholdes i 30 sekunder.

Bankrøverne har på forhånd fået tildelt en liste med mulige banknavne, men de ved ikke, hvilke banker de forskellige grupper er. Bankrøvernes opgave er nu at nævne navnet på en bank. Hvis navnet er rigtigt skal banken aflevere en på forhånd aftalt beløb. Er banknavnet forkert slipper banken uden at betale.

Bankrøverne må godt overfalde den samme bank flere gange.

Vinderene er den bank eller bankrøver der har flest penge.

Materialer: tørklæder

Alle deltagere står på linje med hænderne på hinandens skuldre.

Alle har bind for øjnene undtagen den forreste. Nu skal denne lede de andre rundt i terrænet.